Educatie

Epee workshops /Stichting Pimp je wijk

Esther Pieterse van Epee Workshops en Stichting Pimp je wijk biedt workshops voor scholen, wijkcentra, bewoners, Irado, NME Centrum en Gemeente aan. Waarbij ontspanning en educatie hand in hand gaan. Uitgangspunt is dat het leuk en leerzaam is om samen te werken aan een mooi plan en een goed eindresultaat. Inzet is het creëren van een mooi ontwerp; werken met vorm en kleur, maar ook recyclen duurzaamheid en een schone frisse woonomgeving zijn hier belangrijke ingrediënten voor. Het eindresultaat is een gezamenlijk kunstwerk voor en door bewoners. Bewustwording van het belang van een schone frisse woonomgeving.

In Schiedam hebben veel groepen bewoners samengewerkt aan het creëren van gezamenlijke kunstwerken die in de openbare ruimte een plek hebben gekregen.

Aanmelden

Esther Pieterse - info@epeeworkshops.nl - 648627871
Educatie

Stichting Aanzet

Kinderen hebben de toekomst. En een mooie toekomst, die gunnen we alle kinderen! Aanzet vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die hen laat groeien en bloeien. Een omgeving die hen stimuleert, uitdaagt en perspectief biedt, en waarin zij de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en benutten. Want als weet wat je waard bent, sta je steviger in je schoenen, ben je meer gemotiveerd tot leren en zet je goed voorbereid je stappen in de maatschappij!

Voor sommige kinderen is zo’n omgeving niet vanzelfsprekend. Juist voor deze kinderen wil Aanzet hun perspectief en mogelijkheden vergroten, ongedacht hun culturele, religieuze en sociaal-economische achtergrond.

Aanzet adviseert, traint en begeleidt ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, opvang- en onderwijsorganisaties en gemeenten. Met diverse projecten, cursussen en trainingen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, opvang en onderwijs vergroot Stichting Aanzet de mogelijkheden en onderwijskansen voor kinderen.

Onze activiteiten voor ouders

In Oost zijn we actief met het Lela project en opvoedingsondersteuning. In de ouderkamers bij de basisscholen organiseren we activiteiten voor ouders. Onze peuterconsulenten begeleiden ouders van peuters met een VVE-indicatie bij de inschrijving voor peuteropvang.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Waar

Van Beethovensingel 126 Vlaardingen

Aanmelden

Stichting Aanzet - communicatie@stichtingaanzet.nl
Basisscholen

Obs De Singel

Denken, durven, doen.


Kinderen hebben de toekomst. Dat weten we allemaal. Als ouders wil je je kinderen alles meegeven om van die toekomst een gelukkige toekomst te maken. Waarin uw kind een plek vindt in de wereld en in staat is zijn talenten optimaal te gebruiken.

Als ouders het onderwijs van hun kind vergelijken met het onderwijs dat ze zelf hebben gehad, merken ze dat er veel veranderd is. Natuurlijk gaan kinderen nog steeds naar school om te leren. Maar de maatschappij vraagt om goed opgeleide mensen, die niet alleen feitenkennis hebben, maar die ook zelfstandig keuzes kunnen en willen maken en hun kennis en vaardigheden ook op een creatieve manier kunnen toepassen. Daarom besteden we op onze school niet alleen aandacht aan het bijbrengen van kennis en cognitieve vaardigheden, maar leren we de kinderen ook hoe ze hun sociale vaardigheden met elkaar in de praktijk kunnen brengen. Daarnaast bieden we de kinderen door ons motto ‘Denken, Durven, Doen’ meer autonomie en leren wij hen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Het vraagt moed om je elke dag open te stellen voor nieuwe dingen en elke dag te leren. Dat is wel wat we vragen van onze kinderen. Want we willen het maximale van hun talent ontwikkelen. We kijken naar uw kind als geheel, wie is het, waar komt het vandaan, wat heeft het nodig?

Voor de meeste kinderen is dat allemaal heel gewoon. Die hebben een fijn thuis nodig en op school een juf/meester die hen begrijpt, waardeert om wie ze zijn en uitdaagt om zoveel mogelijk te leren. Op alle gebieden, met je hoofd, met je hart en met je handen. We noemen dat op de Singel denken, durven, doen! Want alleen dan ben je een compleet mens. Wij geloven dat wanneer je je op al deze terreinen ontwikkelt, je een plek kunt vinden in deze 21e eeuw.

Er zijn ook kinderen die wat meer nodig hebben. Meer uitdaging, meer hulp, meer geduld, meer beweging. Veel daarvan kunnen we binnen de school, binnen het onderwijs vorm geven. Dat doen we ook door hoge eisen te stellen aan onszelf. Wij blijven ook leren. Door cursussen en trainingen, maar ook door na te denken over wat we doen en hoe we dat doen. En door met elkaar en met u in gesprek te blijven.

Van u verwachten we ook veel. Dat u er bent voor uw kind, dat u met ons samenwerkt en dat wanneer het even niet loopt u contact met ons zoekt zodat we dat samen op kunnen lossen. Zo leren de kinderen van ons hoe het gaat in de wereld van de volwassenen; je gaat er vanuit dat iedereen zijn best doet en wanneer dat niet goed gaat, dan los je het samen op.

Het klinkt simpel en vanzelfsprekend. En dat is het eigenlijk ook. Het maakt dat we elke dag graag naar ons werk gaan en met veel vakmanschap en plezier uw kind elke dag een stapje verder helpen op het levenspad.

Inge Wernekedirecteur

Waar

Singel 5 Schiedam

Aanmelden

Obs De Singel Schiedam - wijkconnect@singelschiedam.nl
Educatie

BSA Schiedam

De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6, 7 en 8 van De Singel, De Peperklip en de De Kaleidoscoop. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo te kunnen, maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen.

De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week.

Waar

Singel 24 Schiedam

Aanmelden

Annemarie Damshuiser - a.damshuiser@primoschiedam.nl
Educatie

Schiedams LEF

Schiedams Lef heeft lesmateriaal voor het gehele basisonderwijs over (seksuele) diversiteit, We geven workshops over diversiteit aan leerlingen, docenten en professionals. Twee keer per jaar organiseren we een LEF-feest voor kinderen uit Schiedam. De stichting is opgericht door Carolien Kruijs en Sandy Kardolus en werkt in verschillende gemeenten, met als basis Schiedam.

www.schiedamslef.nl

Aanmelden

Schiedams LEF - Info@schiedamslef.nl
Basisscholen

Obs De Peperklip

Een school kies je niet zomaar. Als ouder wil je dat uit je kind gehaald wordt wat er in zit. Als kind wil je met plezier naar een school gaan, waar je talenten worden gezien. Ouders willen onderwijs van hoge kwaliteit en kinderen verdienen dit. Onze school biedt uw kind vernieuwend en uitdagend onderwijs, ondersteund door de meest nieuwe media (laptops en iPads). We zijn een moderne, openbare school. In kleine klassen ontwikkelt uw kind zich met plezier: uw zoon of dochter wordt zelfstandig, zelfverzekerd en door het uitdagende en afwisselende onderwijs blijft leerstof beter hangen. Na groep 8 maakt hij of zij goed voorbereid de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Waar

Fahrenheitstraat 2 Schiedam

Aanmelden

Feya van Dreumel - f.vandreumel@primoschiedam.nl
Educatie

Stichting NPC Quo Vadis

Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie organiseert verschillende educatieve en culturele activiteiten.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • zaterdagse Poolse school,
 • Poolse les voor anderstalige volwassenen,
 • taalactiviteiten ter verbetering van het Nederlands bij Poolse kinderen,
 • 'Project Mentor', ondersteuning van Poolse ouders inzake het Nederlands onderwijs,
 • traditionele Poolse feesten en sociale activiteiten.

Naast de activiteiten die met name gericht zijn op Poolse Schiedammers proberen wij ook alle andere wijkbewoners te bereiken en op die manier de integratie te bevorderen.

Dit doen wij door:

 • deel te nemen aan verschillende activiteiten in Schiedam, zoals wijkfeesten, de Kunstroute en tentoonstellingen,
 • kleine evenementen te organiseren voor buurtbewoners,
 • informatie te verspreiden over de Poolse cultuur,
 • als aanspreekpunt te dienen voor gemeentelijke en lokale organisaties inzake Poolse onderwerpen.

Daarnaast zetten wij ons in voor mensen die het minder hebben door middel van:

 • de jaarlijkse Poolse actie voor het goede doel 'WOSP',
 • voedsel- en kledinginzameling voor lokale organisaties zoals de Zusters van Moeder Theresa.

Aanmelden

Magdalena Domanska - vandijk.delft@tiscali.nl
Zoom