Organisaties in Schiedam Oost

Kom in contact met organisaties en initiatieven

SBV Juventus

SBV Juventus is de Schiedamse basketbalvereniging. Met teams voor alle leeftijden. Thuisbasis is Sportzaal Oost.
DOCK Schiedam-Oost

DOCK helpt mensen zichzelf én elkaar te helpen. We zijn actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.
VluchtelingenWerk Schiedam Oost

ONS KANTOOR IS GEOPEND 5 DAGEN PER WEEK van 9.00 tot 16.00 uur ALLEEN VIA AFSPRAAK . CLIENTEN KUNNEN ONS BELLEN (010-4700330) OF MAILEN (schiedam@vluchtelingenwerk.nl) EN DAN WORDT GEKEKEN OF DE HULPVRAAG PER MAIL OF TELEFOON KAN WORDEN OPGEPAKT, OF DAT ER EEN AFSPRAAK OP KANTOOR MOET WORDEN GEMAAKT.Door het coronavirus is onze werkwijze iets aangepast en werken we volgens de laatste RIVM maatregelen.VluchtelingenWerk Schiedam is een onafhankelijke vrijwilligers Lees meer...
Meedoen op jouw manier in Schiedam.

Meedoen op jouw manier (Piezo methodiek) biedt 2 manieren om mee te doen: Als deelnemer wanneer je aan de slag wilt om jouw doel te behalen (meedoen, vrijwilligerswerk, activiteit, sport of werk) ofAls meedoen coach deelnemers wilt begeleiden om mee te doen (coachen, intakegesprekken, begeleiden) via jouw organisatie of als vrijwilliger bij Meedoen. Iedereen kan participeren en meedoen in Schiedam, we helpen graag. Meer informatie via imca.hurkens@buur Lees meer...
Vrijwilligersvacature

Als metgezel help je bij een groepsactiviteit dagactiviteit van een groepsgrootte van ongeveer 15 deelnemers. Elke week zijn er verschillende thema's die erop zijn gericht mensen weer actief te maken. Dit kan zijn door het doen van gezamenlijk sportieve of sociale activiteiten. Ook zijn er thema's die worden besproken door gastsprekers. Je bent er voor hen om gezellig deel te nemen aan de activiteit, op hun gemak te laten voelen en aandacht te geven door naar hen Lees meer...
Stichting Aanzet

Kinderen hebben de toekomst. En een mooie toekomst, die gunnen we alle kinderen! Aanzet vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die hen laat groeien en bloeien. Een omgeving die hen stimuleert, uitdaagt en perspectief biedt, en waarin zij de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en benutten. Want als weet wat je waard bent, sta je steviger in je schoenen, ben je meer gemotiveerd tot leren en zet je goed voorbereid je stappen in de maatschappij! Lees meer...
Jongeren Interventie Team JIT

JIT geeft jongeren (12-23) een steuntje in de rug richting school, dagbesteding, gezin en familie, vrije tijd, huisvesting, financiën, werk, lichamelijke gezondheid en relaties/vrienden.
WOT Schiedam Oost

Medewerkers van het WijkOndersteuningsTeam helpen de inwoners van Schiedam met vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen. Bel of mail ons, we zijn er voor u!
het Vaste Lasten Pakket

Aan het einde van je geld nog een stukje maand over? dan kunnen wij wellicht een uitkomst bieden.
stichting Jillis Bruggeman (LHBTI)

Stichting Jillis Bruggeman zet zich in om in Schiedam acceptatie van LHBTI-ers te bevorderen. Daarnaast reikt de stichting de gelijknamige penning en opstekers uit voor wie zich inzet voor LHBTI-rechten. Jillis is in 1803 ter dood veroordeeld in Schiedam omdat hij seks had met andere mannen.
Minters Mantelzorg

Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht valt niet altijd mee. Veel mantelzorgers hebben een gezin en/of een baan en sommige zitten nog op school. Om mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te ondersteunen, heeft Minters Mantelzorg deskundige mantelzorgconsulenten. En goede contacten met allerlei lokale organisaties zoals de sociale wijkteams, organisaties voor (respijt)zorg en huisartsen. Minters Lees meer...