Organisaties in Schiedam Oost

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Meedoen op jouw manier in Schiedam.
Meedoen op jouw manier (Piezo methodiek) biedt 2 manieren om mee te doen: Als deelnemer wanneer je aan de slag wilt om jouw doel te behalen (meedoen, vrijwilligerswerk, activiteit, sport of werk) ofAls meedoen coach deelnemers wilt begeleiden om mee te doen (coachen, intakegesprekken, begeleiden) via jouw organisatie of als vrijwilliger bij Meedoen. Iedereen kan participeren en meedoen in Schiedam, we helpen graag. Meer informatie via imca.hurkens@buur Lees meer...
Vrijwilligersvacature
Als metgezel help je bij een groepsactiviteit dagactiviteit van een groepsgrootte van ongeveer 15 deelnemers. Elke week zijn er verschillende thema's die erop zijn gericht mensen weer actief te maken. Dit kan zijn door het doen van gezamenlijk sportieve of sociale activiteiten. Ook zijn er thema's die worden besproken door gastsprekers. Je bent er voor hen om gezellig deel te nemen aan de activiteit, op hun gemak te laten voelen en aandacht te geven door naar hen Lees meer...
Stichting Aanzet
Kinderen hebben de toekomst. En een mooie toekomst, die gunnen we alle kinderen! Aanzet vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die hen laat groeien en bloeien. Een omgeving die hen stimuleert, uitdaagt en perspectief biedt, en waarin zij de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en benutten. Want als weet wat je waard bent, sta je steviger in je schoenen, ben je meer gemotiveerd tot leren en zet je goed voorbereid je stappen in de maatschappij! Lees meer...
Jongeren Interventie Team JIT
JIT geeft jongeren (12-23) een steuntje in de rug richting school, dagbesteding, gezin en familie, vrije tijd, huisvesting, financiën, werk, lichamelijke gezondheid en relaties/vrienden.
WOT Schiedam Oost
Medewerkers van het WijkOndersteuningsTeam helpen de inwoners van Schiedam met vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen. Bel of mail ons, we zijn er voor u!
het Vaste Lasten Pakket
Aan het einde van je geld nog een stukje maand over? dan kunnen wij wellicht een uitkomst bieden.
VluchtelingenWerk Schiedam Oost
VluchtelingenWerk Schiedam is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We begeleiden hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Schiedam door ondersteuning bij allerlei praktische zaken, huisvesting, integratie, taal, het zoeken naar (vrijwilligers)werk en bij juridische vragen. Onze cliënten wonen door heel Schiedam. We zijn geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. We hebben een spreekuur Lees meer...
Robine Zijderhand
Kindercoach Robine helpt kinderen zich weer fijn te voelen.Mijn naam is Robine Kroon-Zijderhand, getrouwd en moeder van 2 lieve knullen met een uitdaging.Na mijn opleiding aan de HBO-Jeugdwelzijnswerk ben ik blijven werken in de zorg. Na een aantal jaren werken ben ik de PABO gaan volgen. Tijdens het volgen van deze opleiding werd mijn leven verrijkt met het moederschap. Mijn prioriteiten verschoven van werk naar thuis.Na een zoektocht en een aantal training Lees meer...
stichting Jillis Bruggeman (LHBTI)
Stichting Jillis Bruggeman zet zich in om in Schiedam acceptatie van LHBTI-ers te bevorderen. Daarnaast reikt de stichting de gelijknamige penning en opstekers uit voor wie zich inzet voor LHBTI-rechten. Jillis is in 1803 ter dood veroordeeld in Schiedam omdat hij seks had met andere mannen.
DOCK Schiedam-Oost
DOCK helpt mensen zichzelf én elkaar te helpen. We zijn actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.
Mozaïekatelier Stukje bij Beetje
In dit mozaiekatelier werk ik aan allerlei projecten. Opzetten en uitwerken van opdrachten zowel particulier als van bedrijven of gemeente. Ik geef workshops mozaïek voor verschillende doelgroepen in het atelier of op locatie. Ook gebruik ik de mozaiektechniek in mijn werk als aktiviteitenbegeleidster op individueel nivo met o.a. jongeren met een autistische stoornis. Verder geef ik 2 avonden les op het open atelier van mozaiekvereniging "Stukjes"