VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ervoor zorgt dat kinderen met een dreigende taalachterstand, extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes. Stichting Aanzet coördineert de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam.

De VoorleesExpress is bedoeld voor kinderen van twee tot en met acht jaar die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Gedurende twintig weken komt een vrijwilliger van de VoorleesExpress bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te spelen. De vrijwilliger betrekt de ouders bij de activiteiten. Ouders krijgen inspiratie om zelf ook met voorlezen en taalontwikkeling aan de slag te gaan. Een bezoek aan de bibliotheek hoort erbij.

Aanmelden

Stichting Aanzet - communicatie@stichtingaanzet.nl

Beheerder Wijkhuis Schiedam Oost

DOCK Wijkhuis Schiedam Oost is één van de plekken in uw buurt waarin u en uw buurtbewoners elkaar ontmoeten maar ook met elkaar activiteiten organiseert voor de buurt. Vindt u het leuk om als gastheer bezoekers van uw Wijkhuis te ontvangen en te woord te staan of bent u handig in het uitvoeren van (onderhouds) klusjes of misschien vindt u het leuk om toezicht te houden op de activiteiten en uw Wijkhuis

Globale taken:
- Openen en sluiten van het pand.
- Hand- en spandiensten, onderhoudsklusjes o.a. vloeronderhoud, kleine reparaties, toezicht houden.
- Ruimtes in orde maken voor vergaderingen (koffie/thee klaarzetten) en daarna weer opruimen.
- De telefoon opnemen (klantvriendelijk) beantwoorden, terugbel notities maken, doorverbinden.
- Mensen die binnen komen op professionele wijze ontvangen en begroeten.
- Bezoekers ontvangen, te woord staan en doorverwijzen naar collega’s.
- Inschrijflijsten bijhouden, post ontvangen en doorgeven.
- Het bijvullen van koffie en thee en het koffieapparaat onderhouden. 
- De keuken schoonmaken en -houden. 

Profiel:
U bent handig in het uitvoeren van klusjes. U kunt toezicht houden en bezoekers vriendelijk te woord staan en indien nodig doorverwijzen. U beheerst de Nederlandse taal schriftelijk en mondeling. U bent klantvriendelijk, betrouwbaar, servicegericht, geduldig en gemotiveerd. U kunt prima zelfstandig werken, maar u functioneert ook goed in een team. 
U geeft tijdig aan ( minimaal 2 werkdagen) wanneer u niet kan werken of een afspraak heeft.

Wat hebben wij u te beiden?
Gezellige sfeer met klanten, gasten en collega’s
Leer– en trainingsmogelijkheden
Professionele organisatie met doorgroeimogelijkheden

Werktijden: 
2 dagdelen in overleg 

Docent vrijwilliger computerlessen 55 plus

De lessen worden op laptops gegeven aan groepjes van 6 personen
Wanneer : dagen en tijden in overleg

Lessen genderdysforie voor het basisonderwijs

Bij het boek: Treiterkoppen, kangoeroes en geheimen van Carolien Kruijs heeft Schiedams LEF lessen gemaakt over genderdysforie. Uit onderzoek blijkt dat veel transgenders vanaf jonge leeftijd al weten dat zij zich anders voelen dan het geslacht dat ze hebben gekregen. Om deze kinderen te helpen, heeft Schiedams LEF lessen gemaakt om meer uitleg aan de klas te geven over genderdysforie.

Aanmelden

Schiedams LEF - Info@schiedamslef.nl

Het Geboortespel

Het Geboortespel is door Schiedams LEF bedacht en ontwikkeld. Het doel van het spel is de deelnemers te laten ervaren dat het geen keus is hoe je geboren wordt. Ben je bij je geboorte een jongen/meisje/hetero/homo/bi/transgender/rijk/arm/Moslim/Christen of atheïst?

Als iets duidelijk wordt bij het Geboortespel, dan is het dat dit factoren zijn die je als baby niet zelf kunt bepalen.

Tijdens een gastles op het voortgezet onderwijs of het MBO/HBO wordt het Geboortespel gebruikt om (seksuele) diversiteit op een interactieve manier bespreekbaar te maken. Na afloop zijn de leerlingen vaak erg enthousiast en hebben zij meer inzicht gekregen in de gevoelswereld van mensen die anders zijn dan zijzelf.

Het spel kan professioneel begeleid worden door een medewerker van Schiedams LEF. Het is ook mogelijk om een docententeam te trainen om zelf met dit spel te gaan werken.

Aanmelden

Schiedams LEF - Info@schiedamslef.nl

LEF-kist

Voor het basisonderwijs heeft Schiedams LEF een LEF-kist ontwikkeld. De LEF-kist bevat een lespakket, leesboeken en prentenboeken, die het onderwerp diversiteit op een luchtige wijze bespreekbaar maken.

Het lespakket bestaat uit vijf lessen per groep, startend in groep 1-2 en eindigend in groep 8. De leerkrachten kunnen deze lessen zelf aan hun klas geven. De lessen gaan over diversiteit, liefde, vriendschap en over het LEF hebben om jezelf te zijn en voor een ander op te komen.

Elke les is zorgvuldig afgestemd op het niveau van de groep.

Voordat de scholen actief met de LEF-kist aan de slag gaan, geeft Schiedams LEF in een docentenbijeenkomst uitleg over de LEF-kist. Hierbij wordt het geboortespel gespeeld, waarmee de docenten meer achtergrondinformatie krijgen over diversiteit.

De lessen zijn kort, simpel en duidelijk beschreven zodat de leerkrachten niet veel tijd kwijt zijn aan de voorbereidin

Aanmelden

Schiedams LEF - Info@schiedamslef.nl
Zoom