Diensten van Schiedam Oost - Overig

Ontdekt diensten van lokale organisaties

VoorleesExpress
De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ervoor zorgt dat kinderen met een dreigende taalachterstand, extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes. Stichting Aanzet co├Ârdineert de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam. De VoorleesExpress is bedoeld voor kinderen van twee tot en met acht jaar die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Gedurende twintig weken komt een vrijwilliger van de VoorleesExpress bij een gezin thuis om voor te lezen
Lessen genderdysforie voor het
Bij het boek: Treiterkoppen, kangoeroes en geheimen van Carolien Kruijs heeft Schiedams LEF lessen gemaakt over genderdysforie. Uit onderzoek blijkt dat veel transgenders vanaf jonge leeftijd al weten dat zij zich anders voelen dan het geslacht dat ze hebben gekregen. Om deze kinderen te helpen, heeft Schiedams LEF lessen gemaakt om meer uitleg aan de klas te geven over genderdysforie.
LEF-kist
Voor het basisonderwijs heeft Schiedams LEF een LEF-kist ontwikkeld. De LEF-kist bevat een lespakket, leesboeken en prentenboeken, die het onderwerp diversiteit op een luchtige wijze bespreekbaar maken. Het lespakket bestaat uit vijf lessen per groep, startend in groep 1-2 en eindigend in groep 8. De leerkrachten kunnen deze lessen zelf aan hun klas geven. De lessen gaan over diversiteit, liefde, vriendschap en over het LEF hebben om jezelf te zijn en voor een ander op te komen.
Het Geboortespel
Het Geboortespel is door Schiedams LEF bedacht en ontwikkeld. Het doel van het spel is de deelnemers te laten ervaren dat het geen keus is hoe je geboren wordt. Ben je bij je geboorte een jongen/meisje/hetero/homo/bi/transgender/rijk/arm/Moslim/Christen of atheïst? Als iets duidelijk wordt bij het Geboortespel, dan is het dat dit factoren zijn die je als baby niet zelf kunt bepalen. Tijdens een gastles op het voortgezet onderwijs of het MBO/HBO wordt het Geboortespel
Peuterconsulenten
De peuterconsulenten van Aanzet begeleiden ouders van peuters met een vve indicate bij de inschrijving voor peuteropvang. Zij informeren ouders over de educatieve voorzieningen in de wijk en leggen contact met andere organisaties.
Buurtschuur
De Buurtschuur is een werkplaats voor "schuurloze" buren. Heb je zelf geen schuur en/of gereedschap, dan kun je je klusje bij ons komen doen. Pottenbakken, lassen, meubelmaken of fietsmaken, het is ons nooit te gek. We beschikken over de meest gangbare machines en gereedschappen. Voor het gebruik van een werkplek vragen wij een vergoeding per dagdeel. Het is ook mogelijk om een werkplek te gebruiken tegen het leveren van een tegenprestatie.
Klussendienst
De Buurtwerkplaats Klussendienst voert kleine klussen uit bij bewoners die het zelf niet kunnen en hiervoor geen normale vakman in kunnen schakelen. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding. Het is ook mogelijk om in overleg een tegenprestatie te leveren. Via het WOT kun je ook een kluskaart aanvragen waarmee de klus kosteloos wordt uitgevoerd. Neem gerust contact op; "kan niet kennen wij niet", we vinden altijd wel een manier om je te helpen!