VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ervoor zorgt dat kinderen met een dreigende taalachterstand, extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes. Stichting Aanzet co├Ârdineert de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam.

De VoorleesExpress is bedoeld voor kinderen van twee tot en met acht jaar die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Gedurende twintig weken komt een vrijwilliger van de VoorleesExpress bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te spelen. De vrijwilliger betrekt de ouders bij de activiteiten. Ouders krijgen inspiratie om zelf ook met voorlezen en taalontwikkeling aan de slag te gaan. Een bezoek aan de bibliotheek hoort erbij.

Waar

Van Beethovensingel 126
Vlaardingen

Contact

Stichting Aanzet
Contactpersoon

Neem contact op met Stichting:

8